Hej då, plast!   

Bye bye, plastic!

En jätteutmaning

Plast som hamnar i havet är en katastrof för miljön och ett världsproblem. Som en av de största kaffevarumärkena i Norden har vi ett väldigt stort ansvar för att säkra att vi hanterar våra förpackningar och engångsmaterial på bästa sätt. Det är en delikat uppgift eftersom förpackningen är viktig för att våra produkter ska hålla sin kvalitet. Vi måste ständigt utvecklas för att hitta material som är bra från både en kvalitet- och miljösynpunkt. Så här långt (2018) har vi minskat vår användning av plast med 47%. Vi kommer att fortsätta med omställningen av att byta ut material och förbättra oss.

Reusable cup

Vårt plastminskningslöfte

Under 2021 har vi haft som ambition att stötta en cirkulär ekonomi. Vi enades om att minska plastanvändandet ytterligare. Vi satte upp nya specifika mål för att minska de fossilbaserade nya plasterna som funnits i vårt primära förpackningsmaterial, öka mängden återvunnet material och främja återanvändningsbara förpackningar.

Våra mål för plastminskning, till och med 2025

0
minskning av fossilbaserad nytillverkad plast i vår primära paketering
0
av våra primära plastförpackningar ska vara av återvunnet innehåll
0
av våra takeaway-drycker ska serveras i återanvändningsbara muggar