Coffee farmers

Ansvar för hela kaffecirkeln   

Långsiktiga relationer

Vi tar ansvar för hela kaffecirkeln för att säkerställa god smak men vi vill också garantera en hållbar kaffeframtid. Vi lägger stor vikt vid att skapa långsiktiga relationer med våra odlare, för att veta var vårt kaffe har vuxit och under vilka förhållanden. Vi besöker kaffegårdar och kooperativ med jämna mellanrum. Det är genom att bygga och upprätthålla nära relationer och partnerskap som vi säkerställer öppenhet och hållbarhet i kaffets värdekedja.

Coffee farmers